PARAMA JURIDINIAMS ASMENIMS UŽ „ŽALIŲJŲ“ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ

Nuo liepos 15 d., iki rugsėjo 16 d. juridiniai asmenys gali teikti paraiškas parama gauti dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo.

Projektams finansuoti skirta 10 mln. eurų. Subsidijos maksimalus dydis gali siekti 80 procentų.

Paraiškas gali teikti visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms (bendrijoms ar centrams), valdytojai arba savininkai.

Paraiškos nebus priimamos iš juridinių asmenų, kurių pastatai yra prijungti prie centrinio šilumos tiekimo sistemų ir kuriuose planuojama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį į atsinaujinančius energijos šaltinius.

Saulės elektrinės

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti yra pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.

 

Skambinti Siųsti užklausą