0 items - 0.00 € 0

Parama saulės elektrinei verslui

Pasinaudokite galimybe gauti paramą saulės elektrinei verslui.

2021 m. birželio mėnesį planuojama skelbti naują kvietimą saulės elektrinėms verslui finansuoti.

Jau nuo birželio mėnesio verslai galės teikti paraiškas ir gauti finansavimą saulės elektrinėms įsirengti ant pastato stogo, ant žemės ar iš elektrinių parko. Planuojamas paramos dydis 246 eurai be PVM už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Maksimali finansuojama suma vienam subjektui planuojama iki 200 tūkst. eurų.

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Visi Visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims, savininkai arba valdytojai.

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.

Kvietimo suma

2021 m. kvietimui numatoma bendra projektų finansavimui skirta lėšų suma – 9 mln. Eur.

Subsidijos dydis

Subsidijos dydis 246 eurų be PVM už 1 kW visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui 200 000 eurų.

Paraiškų vertinimo tvarka

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas.

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškas parama saules elektrinei verslui gauti galėsite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/

Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – konkursas.

Plačiau apie parama saules elektrinei verslui skaityti galite apva.lt

Gaukite pasiūlymą 

parama saules elektrinei verslui

55 kW saulės elektrinė, ant plokščio stogo, UAB Paka, Kaune.