0 items - 0.00 € 0

Verslui Esame įsitikinę, kad elektros energija verslui gali būti žalia, patikima ir taupi. Pasirinkite “Green Up” kaip patikimą savo verslo partnerį partnerį ir pradėkite taupyti jau nuo pirmos dienos, įgykite aplinką tausojantį ir novatorišką įvaizdį ir be jokios rizikos pakelkite savo turto bei produktų vertę. Pasirinkdami žaliąją energiją, pasirenkate ne tik šiuos privalumus, bet ir begalę kitų. Kurkime tvaresnę ateitį kartu. NORIU PASIŪLYMO
Kokia nauda verslui?

Elektros energija verslui gali būti žalia, patikima bei taupi. Pasirinkdami atsinaujinančią energiją tampate atsakingu bei aplinką tausojančiu verslu, nes prisidedate prie to, kad į aplinką būtų išmetama mažiau CO 2 . Įsirengę saulės elektrinę ne tik įgysite patikimo ir novatotriško verslo reputaciją tačiau ir sumažinsite veiklos sąnaudas.
1. Saulės elektrinėje pagaminta energija sunaudojama iškart, todėl išvengiate skirstymo ar
persiuntimo mokesčių.
2. Įsirengę saulės elektrinę tampate nepriklausomi nuo elektros tinklų ir pastovių kainų kitimų dar ateinančius 30 metų.
3. Elektra rinkoje dažniausiai brangiausia dieną bei vasaros sezono metu, saulės elektrinė tokiu metu veikia aktyviausiai, todėl saulės energija tampa daug taupesne alternatyva.
Susisiekite su mumis ir mes atsakysime į visus kilusius klausimus, atliksime analizę bei pasiūlysime Jūsų įmonei geriausią atsinaujinančios energijos sprendimą skirtą vidiniam elektros poreikiui padengti ir padėsime užpildyti paraišką Europos Sąjungos paramai gauti.

 

Pasinaudokite 30% finansavimo galimybę saulės elektrinės projektui padengti!

Nuo 2020 m. liepos 1 d. juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.2. punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą” (toliau – Priemonė).

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims,  savininkai arba valdytojai.

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.

Kvietimo suma

2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 14 mln. Eur.

Subsidijos dydis

Subsidijos dydis iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 Eur, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.

Paraiškų vertinimo tvarka

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas.

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 3 d. 17 val.

Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/

Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – konkursas.

Projektai
Per 4 metus įrengėmė saulės elektrinių, kurių bendra galia siekia iki 4 MW.
STANDARD-Solitek-HQ-150kW-440x290
STANDARD-Poland-50kW-440x290

Išskirtinės VIPA agentūros finansavimo sąlygos verslui

  • Suteikiama ilgalaikė paskola iki 10 metų;
  • Konkurencinga palūkanų norma (nuo 4,5 %) + (EURIBOR)
  • Galimas avansinis paskolos sumos mokėjimas iki 30 % projekto vertės 
  • Paskolos panaudojimo terminas 12 mėn + galimybė pratęsti 6 mėn. (projekto įgyvendinimui)
  • Paskolos išmokėjimas iki 15 d. d.
  • Paraiškos vertinimas iki 30 dienų
  • Neteikiamas prioritetas užstatui (reikalaujamas užstatas priklauso nuo rizikos profilio)
  • Paskola teikiama iki 80 % investicijų
  • Taikomi minimalūs reikalavimai teikiant paraišką
  • Kaina už paskolos sutvarkymą, dokumentacijos parengimą – €300