APVA Paraiškos šilumos tiekimo įmones ir gamintojus įrangos modernizavimui

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) nuo 2019 lapkričio 18 d.skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.3. punktas). „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“.

Pagal šią priemonę paraiškas gali teikti šilumos tiekimo įmonės ir nepriklausomi šilumos gamintojai.

Pareiškėjai/paramos gavėjai
• Šilumos tiekimo įmonės;
• Nepriklausomi šilumos gamintojai.

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano priemonę. Kai Programos lėšomis prašoma paramos pastatų kompleksui atnaujinti (modernizuoti) ar jame įsidiegti atsinaujinančių išteklių šaltinį, teikiamoje paraiškoje gali būti įtraukti tik ne daugiau kaip 500 metrų vienas nuo kito nutolę pareiškėjo valdomi pastatai.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. lapkričio 18 d. 8.00 val.  iki tol, kol pakaks lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne trumpiau kaip 3 darbo dienas ir ne ilgiau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. 12.00 val.

Paraiškų pildymo formą ir daugiau informacijos galite rasti APVA tinklalapyje: https://www.apva.lt/kvieciame-teikti-paraiskas-silumos-tiekimo-imones-ir-gamintojus-irangos-modernizavimui/

APVA 2019

Skambinti Siųsti užklausą