Kuo skiriasi nutolęs gaminantis vartotojas nuo tiesiog gaminančio vartotojo?

KAS YRA GAMINANTIS VARTOTOJAS?

Gaminantis vartotojas elektrą gamina ir naudoja toje pačioje vietoje, kur įrengtas skaitiklis apskaito tiek į tinklą patiektą elektros kiekį, tiek paimtą. Elektra, kuri sunaudojama iš karto, gamybos metu, nėra apskaitoma.

KAIP ATSISKAITOMA UŽ ELEKTRĄ?

Kiekvieną mėnesį skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto ESO elektra kiekio balansas. Jeigu pagamintas kiekis didesnis nei suvartotas, likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Taip elektros kiekis kaupiamas visus metus nuo balandžio 1 dienos iki kovo 31 dienos.

Jeigu suvartotas kiekis yra didesnis nei pagamintas, tuomet naudojamas anksčiau sukauptas rezervas. Jeigu ir šio neužtenka, elektra perkama iš tiekėjo įprasta tvarka.

Visų gaminančių vartotojų elektros apskaita yra automatizuojama, ir klientai savo valandinius į tinklus patiekto bei iš tinklus atgauto elektros kiekio rodmenis gali rasti ESO savitarnoje.

Už į tinklus patiektą ir vėliau atsiimtą elektrą atsiskaitoma pagal pasirinktą vieną iš keturių atsiskaitymo būdų:

KAS YRA NUTOLĘS GAMINANTIS VARTOTOJAS?

Nutolęs gaminantis vartotojas elektrą vartoja viename taške, o ją gaminasi kitoje vietoje esančioje elektrinėje. Šie du taškai gali būti ir gretimi sklypai ar būti skirtingose šalies dalyse.

Visas nutolusio gaminančio vartotojo į tinklą patiektas ir kitoje vietoje atgautas elektros kiekis yra apmokestinamas už naudojimąsi tinklais. Visais kitais atvejais jam yra taikomi tie patys apskaitos principai, kaip ir paprastam gaminančiam vartotojui.

Klientai savo elektrinių išdalinimą ir priskyrimą kitiems vartojimo objektams gali atlikti ESO savitarnoje, skiltyje „Nutolusios elektrinės“

ESO elektra

KAIP NUTOLUSIEMS GAMINANTIEMS VARTOTOJAMS PASKIRSTOMA PAGAMINTA ELEKTRA?

Nutolusios elektrinės pagamintas kiekis yra priskiriamas kiekvienam vartojimo objektui atskirai, proporcingai pagal iš anksto išdalintą ir objektui priskirtą elektrinės galią.

Priskyrus elektrinės galią, sugeneruotos kilovatvalandės yra kaupiamos atskirai ir jos negali būti perkeliamos iš vieno objekto į kitą.

Pavyzdžiui,
  • 20 kW elektrinė išskaidoma ir 8 kW galia priskiriama objektui A, o 12 kW priskiriami objektui B.
  • Per mėnesį elektrinė pagamino 1000 kWh. Objektui A tenka 400 kWh, o objektui B tenka 600 kWh.
  • Objekte A per mėnesį suvartotos 360 kWh, o likusios 40 kWh perkeliamos į kitą mėnesį.
  • Objekte B per mėnesį suvartotos 620 kWh. 20 per mėnesį elektrinės nepagamintų kWh paimamos iš anksčiau sukaupto kiekio, arba, jeigu tokio nėra, perkamos iš elektros tiekėjo įprasta tvarka.

 

KOKIAS ELEKTRINES GALIU IŠDALINTI?

Gaminantys vartotojai gali priskirti dalį elektrinės tik kitiems savo nuosavybės teise valdomiems objektams.
Gamintojai gali priskirti dalį elektrinės kitiems objektams, kuriuose jie yra sudarę elektros tiekimo sutartį, nepriklausomai nuo objekto nuosavybės.
Jeigu norima elektrinės galią priskirti kitam asmeniui, tam reikalingas VERT išduodamas leidimas gaminti ir tai leidžiama tik naujoms elektrinėms.
Plačiau galite skaityti ESO PUSLAPYJE
Daugiau informacijos apie elektrines GREENUP.LT
Skambinti Siųsti užklausą